Gemeenteraad Zwolle debatteert over toekomstige ontwikkelingen

5 maanden geleden gepubliceerd

Op maandag 11 maart zal de gemeenteraad van Zwolle debatteren over de startnotitie Singel van Zwolle. De bijeenkomst start om 19.30 uur in de Raadzaal. Vervolgens zal er een themadebat plaatsvinden over de Fysieke Leefomgeving. In de TaK-zaal is er een gecombineerd themadebat over onderwijs & jeugd en sociaal domein.

Startnotitie Singel van Zwolle

Zwolle heeft de ambitie om de binnenstad te ontwikkelen tot een toekomstbestendig Stadshart. Daarbij is de ontwikkeling van de Singel, het gebied rondom de grachten, een belangrijk speerpunt. De stad wil een uitnodigende Singel creëren die bijdraagt aan welzijn, culturele en economische ontwikkeling, de bereikbaarheid en gastvrijheid van de binnenstad, de uitstraling van de stad en de weerbaarheid tegen de gevolgen van een veranderend klimaat. De startnotitie voor deze ontwikkeling wordt op 11 maart besproken in de gemeenteraad.

Themadebat Fysieke Leefomgeving

Na het debat over de startnotitie Singel van Zwolle, zal er een themadebat plaatsvinden over de Fysieke Leefomgeving. Hierbij komen onderwerpen zoals de GGD rapportage luchtkwaliteit en gezondheid, en een procesvoorstel Bereikbaarheidsagenda Binnenstad aan bod.

Themadebat Onderwijs & Jeugd en Sociaal Domein

In de TaK-zaal vindt een gecombineerd themadebat plaats over onderwijs & jeugd en sociaal domein. Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere de actualisering van de Samenwerkingsovereenkomst Leerplicht en Doorstroompunt (RMC) regio IJssel-Vecht, en de Uitvoeringsagenda Strategische Onderwijsagenda 2022-2026.

Inspraak en live meekijken

Burgers die de raad iets willen meegeven over de onderwerpen op de agenda kunnen zich aanmelden voor inspreken. De raadsvergadering is ook live te volgen voor geïnteresseerden.

Mensen met vragen kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met de raadsgriffie.