Gemeenteraadsvergadering op 25 maart: Bypass Eli Heimanslaan, nieuwbouw IKC Aquamarijn en meer

4 maanden geleden gepubliceerd

Op 25 maart vindt er een besluitvormend raadsplein van de gemeenteraad plaats, waarbij verschillende onderwerpen aan de orde zullen komen.

Bypass Eli Heimanslaan

Eén van de onderwerpen die op de agenda staat, is de bypass Eli Heimanslaan. In november 2021 werd besloten deze bypass vast te stellen als oplossing voor het knelpunt Eli Heimanslaan - Stadshagenallee. Nieuw onderzoek wijst echter uit dat de bypass niet nodig is om wachttijden voor automobilisten substantieel te verminderen. De raad wordt daarom voorgesteld om de bypass niet te realiseren en samen met de klankbordgroep een nieuw ontwerp op te stellen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Nieuwbouw IKC Aquamarijn en huisartsenpraktijk Turfmarkt

Een ander aandachtspunt tijdens de vergadering is de herhuisvesting van kindcentrum (IKC) Aquamarijn en huisartsenpraktijk Turfmarkt. In 2021 stemde het college ermee in om IKC Aquamarijn te herhuisvesten op de huidige locatie aan de Turfmarkt 5 en te onderzoeken of een gezamenlijke huisvesting met de naastgelegen huisartsenpraktijk haalbaar was. Dit blijkt ruimtelijk en financieel haalbaar en de raad wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de gezamenlijke accommodatie.

Visie Zwolle Circulair

Ook de Visie Zwolle Circulair en het Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle staan op de agenda. De raad wordt gevraagd om deze visie en het masterplan vast te stellen.

Overige agendapunten

Verder zal de raad besluiten over diverse andere onderwerpen, waaronder de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Schellerbergweg 27, de evaluatie van de verkoopprocedure eventvoorziening, en de rijksbijdrage voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten voor 2023.

De raadsvergadering is vanaf 19.30 uur live te volgen. Mensen die de raad iets willen meegeven over de onderwerpen op de agenda, kunnen zich aanmelden om in te spreken.