Tarief op restafval in Zwolle leidt tot aanzienlijke vermindering afval

19 dagen geleden gepubliceerd

In 2023 hebben inwoners van Zwolle maar liefst 41% minder restafval weggegooid, blijkt uit de jaarcijfers van de gemeente en afvalverwerker ROVA. Dit succes is te danken aan de invoering van een tarief op restafval.

Afvalvermindering en kostenverlaging

Het verbeterde afvalscheidingsproces heeft geleid tot een toename van recyclebare grondstoffen, resulterend in minder afvalverbranding en lagere kosten. Dit heeft positieve effecten op zowel het milieu als op de portemonnee. De hoeveelheid restafval die ROVA inzamelde is namelijk afgenomen van 164 kg per inwoner in 2022 naar 97 kg per inwoner in 2023. Hierdoor kon in 2024 het vaste deel van de afvalstoffenheffing worden verlaagd van gemiddeld € 248 (2023), naar gemiddeld € 244 per huishouden in 2024. Het tarief per keer dat restafval wordt aangeboden, is ook verlaagd. Van € 1,70 in 2023 naar € 1,65 in 2024 (op basis van 60 liter).

Doelstelling behaald

Door deze resultaten is de doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner in één jaar behaald. Daarnaast is de hoeveelheid door ROVA gescheiden ingezamelde grondstoffen gestegen, wat heeft geleid tot besparingen op de verbrandingskosten.

Nieuwe doelen

De gemeente Zwolle deelt de landelijke ambitie om volledig circulair te zijn in 2050. Om deze ambitie te bereiken, zet de gemeente in op preventie, zuiverheid van ingezamelde grondstoffen en meer grondstoffen halen uit het restafval. De gemeente werkt nu aan het grondstoffenplan 2025-2030. De ambitie in dit plan is om voor 2030 een minimale reductie van 20% (kg) te realiseren in de hoeveelheid huishoudelijke grondstoffen die voor verbranding worden aangeboden.

Zwolle zonder afval

Het uiteindelijke doel blijft een Zwolle zonder afval in 2050. Het streven is naar een balans tussen milieu, service en kosten. Een afvalsysteem dat nu en in de toekomst goed is voor het milieu, waarvan de kosten betaalbaar blijven en waarin zo optimaal mogelijke service wordt geboden aan inwoners. Binnenkort worden inwoners uitgenodigd een vragenlijst in te vullen om hun ideeën hierover aan de gemeente mee te geven.