College van B&W Zwolle: privé laadkabels voor elektrische auto's in openbare ruimte vooralsnog verboden

5 maanden geleden gepubliceerd

Het College van Burgemeester en Wethouders in Zwolle heeft besloten dat het voorlopig niet is toegestaan om met een eigen laadkabel een elektrische auto op te laden in de openbare ruimte. De huidige regel, die dit verbiedt, blijft daarmee gelden.

Veilige en toegankelijke openbare ruimte

Het college ziet de toename van het aantal elektrische auto’s in de stad als een positieve ontwikkeling. Echter, het blijft voorlopig niet toegestaan om privé laadkabels in de openbare ruimte aan te brengen. De belangrijkste overweging hierbij is dat de openbare ruimte toegankelijk en veilig moet blijven voor alle inwoners.

Beleid in lijn met andere gemeenten

Voorafgaand aan het besluit van het college heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de situaties in andere gemeenten. De meeste andere gemeenten volgen dezelfde lijn als Zwolle. In de meeste steden is het opladen van een elektrische auto in de openbare ruimte via een eigen laadkabel niet toegestaan. Gemeenten willen voorkomen dat er onveilige situaties kunnen ontstaan wanneer inwoners zelf voorwerpen in de openbare ruimte plaatsen. Laadkabels kunnen bijvoorbeeld leiden tot struikelgevaar of blootliggende stopcontacten.

Alternatief: openbare laadpalen

Zwolle biedt eigenaren van elektrische auto’s die de wens hebben om een laadkabel in de openbare ruimte te plaatsen een goed, veilig en goedkoop alternatief. Er is flink geïnvesteerd in een dekkend netwerk van openbare laadpalen. In Zwolle is nu al bijna overal (binnen 250 meter van de woning) een openbare laadpaal beschikbaar. De komende jaren komen er nog veel meer openbare laadpalen bij. Inwoners kunnen via de gemeente een extra openbare laadpaal in de buurt aanvragen, mocht het huidige aanbod onvoldoende zijn.

Het college zal de komende jaren de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden. Als deze ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, zal het beleid mogelijk worden herzien.