Eerste Burgerberaad in Zwolle focust op klimaatneutrale toekomst

10 maanden geleden gepubliceerd

Eind november komen diverse Zwollenaren samen in het eerste Burgerberaad van Zwolle, met als doel advies uit te brengen over hoe de stad op een eerlijke manier klimaatneutraal kan worden. Het Burgerberaad is een kans voor inwoners om een actieve rol te spelen in de vorming van het toekomstige klimaatbeleid.

Wat is een Burgerberaad?

Een Burgerberaad is een methode om burgers rechtstreeks te betrekken bij het ontwikkelen van beleid over complexe en urgente onderwerpen zoals klimaatverandering. Deelnemers voor het Burgerberaad Klimaat Zwolle worden willekeurig geselecteerd via een loting, om een goede afspiegeling van de Zwolse samenleving te vormen.

Het doel is om de gemeente te helpen bij het nemen van beslissingen over hoe een klimaatneutraal Zwolle op een eerlijke manier te bereiken. De uitkomst van het Burgerberaad is een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen die door de gemeenteraad worden gebruikt om besluiten te nemen.

Eerlijkheid staat centraal

Met ‘op een eerlijke manier’ wordt bedoeld dat iedereen een stem heeft in het proces en dat maatregelen niet onevenredig zwaar vallen op bepaalde groepen in de samenleving.

Hoe kun je deelnemen?

Begin oktober ontvangen 10.000 willekeurig geselecteerde Zwollenaren een persoonlijke uitnodigingsbrief. Degenen die geen brief hebben ontvangen, kunnen via een open inschrijving deelnemen aan het Burgerberaad. Uit alle aanmeldingen selecteert de gemeente 120 Zwollenaren die een goede afspiegeling vormen van de Zwolse samenleving.

Wat te verwachten?

Het Burgerberaad start met een openingsbijeenkomst op zaterdag 25 november 2023, gevolgd door meerdere sessies gedurende een half jaar. Aan het einde van dit proces wordt een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen gepresenteerd aan de gemeenteraad. Deze zullen gebruikt worden om beleidsbeslissingen te nemen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutraal Zwolle in 2040.